اتصال به سرویس ترب با API

اتصال به سرویس ترب با API

API ترب امکانی بسیار کاربردی برای وبسایت های پوشاک می باشد تا از طریق سرویس ای پی آی ترب نیز مشتری پیدا کنند.


API ترب یک امکان بسیار کاربردی برای وبسایت های حوزه پوشاک می باشد که بتوانند علاوه بر اینستاگرام و گوگل از طریق سرویس ای پی آی ترب نیز مشتری پیدا کنند. این سرویس به صورت زیر ساختی درون پروژه قرار گرفته است. کافیست لینک  API ترب را درون ئنل کاربری خود در سایت torob.ir وارد کنید تا خزنده ترب در لحظه موجودی خود را با سایت شما تطبیق دهد. از جمله امکانات ویژه وبسایت های ساخته شده با GSHOP 2 قابلیت بروز رسانی سرویس های جانبی مشابه ترب می باشد. این سرویس قابلیت همگام سازی با سرویس ایسام را نیز دارا می باشد.