رابط کاربری اینستاگرام

رابط کاربری اینستاگرام

رابط کاربری این سرویس با الگو برداری و بومی سازی اپایکیشن اینستاگرام می باشد. سرعت سرویس به شدت چشم گیر بوده


رابط کاربری این سرویس با الگو برداری و بومی سازی اپایکیشن اینستاگرام می باشد. سرعت سرویس به شدت چشم گیر بوده و از تجربه خریدی مشابه وبسایت های پرچم دار حوزه فروش پوشاک ، مانند ZARA و COTTON الگو برداری میکند.