تغییر اتوماتیک وضعیت سفارش ها

تغییر اتوماتیک وضعیت سفارش ها

اگر تعداد سفارش های شما بالاست و چالش های عمده در این زمینه دراید، سرویس gshop2 پیشنهادات خوبی برای شما دارد


اگر تعداد سفارش های شما بالاست و با چالش های عمده در ضمینه ارسال سفارش مواجه اید، سرویس gshop2 پیشنهادات خوبی برای شما دارد. شما به سادگی می توانید با یک کلیک کلیه سفارش های بسته بندی نشده را به وضعیت در حال بسته بندی در آورید. محتوای تمام سفارش ها را چک کنید و در پایان تمام سفارش های بسته بندی شده را با یک کلیک به وضعیت ارسال در آورید.شایان ذکر است این سرویس از انواع پرینتر ها در سایز ها و نمایش های متنوع پشتیبانی می کند.

مدیریت حرفه ای وضعیت سفارش ها